MISSIE

 

-   Een voetbalvereniging vormen waarin jeugdspelers de kans krijgen om op interprovinciaal niveau in competitieverband te voetballen.

 

-   Onze spelers een sportieve, pedagogische en sociale vorming geven.

 

-   Alle spelers in de verschillende Jeugdcategorieën volgende dezelfde voetbalfilosofie en tactiek om zo tot maximale  talentontwikkeling ontwikkeling te komen. 

-   De grootste talenten voorbereiden op het eerste elftal en steunen bij hun doorstroming.

-   Talentvolle spelers uit de regio aantrekken en opleiden.

-   De optimale omstandigheden crren waarin spelers, ouders, trainers en bestuur zch goed voelen en er zo voor zorgen dat de jeugdspelers graag en lang bij Bregel Sport

    actief blijven.

 

-   Alle  betrokkenen  van  de  club  vormen  één  levende  gemeenschap;  ieder  lid  is  mede- verantwoordelijk voor het geheel. Om de kansen en de ontplooiing van de

    mogelijkheden van de anderen  niet  in  het  gedrang  te  brengen,  streven  we  allen  naar  een  rustige  voetbalsfeer, vriendelijkheid en een stijlvolle discipline. Verder

    streven we naar een optimale communicatie.

 

 

VOETBALVISIE

-   Een brede technische basis (Coervertechnieken) opbouwen.

-   Een tactisch systeem aanleren dat streeft naar technisch, aanvallend en creatief voetbal.  Een systeem dat alle jeugdploegen gebruiken, toepassen en perfectioneren,

    doorheen de leeftijds- categorieën.

 

-   Spelers coachbaar, mondig en zelfstandig maken, en ze leergierig houden.

 

-   Fairplay is de norm. De waarden van de club moeten op en naast het veld worden uitgedragen.

-   Focus op de ontwikkeling van het individu binnen de ploegsport. De uitslag van een wedstrijd is ondergeschikt aan de individuele ontplooiing, waarbij experiment en durf

    voorrang hebben op behoudsgezindheid.

 

-   D.m.v oefenwedstrijden onze selecties de kans geven wat ze geleerd hebben toe te passen tegen ploegen van het hoogste niveau.

-   Jonge spelers opleiden die technisch en tactisch uitstekend zijn, die goed functioneren in een groep en die gedurfd en mooi voetbal brengen.