MISSIE EN VISIE EERSTE ELFTAL

Bregel sport wil een club zijn die:

  • ieder individu de gelegenheid geeft om voetbal te spelen, zowel selectief als recreatief
  • een clubcultuur  ontwikkelt die gebaseerd is op fair-play en verdraagzaamheid zonder onderscheid te maken van geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie en geaardheid.
  • één  levende  gemeenschap vormen;  ieder  lid  is  mede- verantwoordelijk voor het geheel. Om de kansen en de ontplooiing van de mogelijkheden van de  anderen  niet  in  het  gedrang  te  brengen,  streven  we  allen  naar  een  rustige  voetbalsfeer, vriendelijkheid en een stijlvolle discipline. Verder streven we naar een optimale communicatie.

 

Doelstelling

  • De ambitie is om de A-kern op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitkomen.
  • Binnen de regio erkend te worden als een club met een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding met als hoofddoelstelling  dat onze A–Kern voor 75% op termijn uit eigen opgeleide spelers gaat bestaan.