1. 1.Provinciale ploegen

 

a.  Onze gewestelijke ploegen staan open voor alle spelers.

b.  Onze provinciale ploegen staan enkel open voor spelers die door ons geselecteerd worden.

c.  Elk jaar worden de spelers 2x geëvalueerd (december en april).

 

 1. 2.Lidgeld

 

a.  Het lidgeld dat betaald wordt voor de opleiding geeft je recht op of meerdere 4 trainingen per week en een wedstrijd tijdens het weekend.

b.  Inbegrepen is ook een verzekering bij ongevallen tijdens trainingen of wedstrijden (cfr. punt 3.a.)

 

 1. 3.Wedstrijden

 

a.  Zowel competitie als vriendschappelijk zijn er enkel als beloning voor de spelers en zijn zeker geen recht door het betalen van het lidgeld.

b.  Reserve staan tijdens wedstrijden of verwezen worden naar een lagere

ploeg kan verschillend oorzaken hebben:

 1. Onvoldoende je best doen op trainingen
 2. Niet aan de eisen van de trainer voldoen (opdrachten

uitvoeren, andere spelers zijn op dit ogenblik beter)

 1. Niet in orde zijn in verband met afspraken:

   - Identiteitskaart niet bij = niet spelen

   Dit is een beslissing van  de  KBVB  (voor  spelers,  12  jaar: 

   geldig paspoort aanvragen bij de gemeente)

   - Niet verwittigen,  wegblijven van de training, etc…

 1. Soms ook wel eens ter bescherming van de speler (overbelasting, terugkeer uit blessure, groeipijnen, etc …)

c.  Spelers en ouder mogen steeds uitleg vragen over het hoe en waarom,

maar doen dit liefst zonder vooroordelen, en op een tijdstip dat het ook de trainer past.

d.  T.e.m. de U17 krijgen alle geselecteerde spelers tijdens de wedstrijd minstens 50% speelgelegenheid.

e.  Bij Bregel Sport wordt er gespeeld met trui in de broek en kousen       

      opgetrokken  tot onder de knie.

f.   Er wordt gespeeld met kledij van het merk Jartazi.

 

 

 1. 4.Supporteren en resultaten

 

a.  Ook wij vinden het normaal dat je je zoon komt aanmoedigen, maar probeer vooral de ploeg als geheel aan te moedigen.

b.  Ook  wij  winnen  graag,  maar  het  belangrijkste  doel  is  spelers

opleiden voor de A ploeg, dan is er quasi geen tijd meer om iets aan te leren, dan moet je het kunnen, dan pas moeten er resultaten zijn. Zet je zoon zeker NIET op een onaantastbaar verhoog. Je bent dan zelf de oorzaak dat hij er af zal vallen.

e.  Geef zelf ook geen richtlijnen hoe hij of anderen moeten spelen. Als ouder weet je niet welke opdrachten je zoon heeft meegekregen. Je zorgt dan zelf voor conflictsituaties met de trainer, waar je zoon de dupe kan van worden.

f.   De wettelijke voorschriften i.v.m. eigen vervoer moeten gerespecteerd worden (zie document van de wet op uithangbord).

 

 1. 5.Kritiek

 

a.  Wij staan steeds open voor kritiek, zolang die op een positieve manier rechtstreeks aan de betrokken persoon gegeven wordt. Geef dus geen

negatieve opmerkingen tijdens wedstrijden.

i.  bijv.: is dat opleiding, ze verliezen toch alweer? Wat voor een trainer is dat? Altijd voetballen van achter uit… zie je nu wat er van komt, stamp die bal toch gewoon naar voor! Mag die ook al meespelen? enz…

ii.  Ben je niet akkoord met bepaalde beslissingen, vraag dan uitleg in een gesprek met de desbetreffende trainer en het Hoofd Jeugdopleiding! Val geen andere mensen lastig. Deze weten vaak zelf niets af van de situatie en kunnen u toch niet verder helpen.

 

 1. 6.Sancties

 

 1. a.we  merken  dat  je  als  ouder  of  supporter  je  niet  aan  deze richtlijnen kan houden zal je voor een gesprek uitgenodigd worden door het Hoofd Jeugdopleiding. Als ook dat niet afdoende blijkt wordt je zoon uit onze ploegen geweerd.

 

 1. 7.Ingesteldheid en levenswijze

 

a.  Alle spelers van Bregel sport hebben respect voor de club

i.  Als speler van Bregel Sport ben je ook supporter van de eerste ploeg. Als je kan woon je zoveel mogelijk wedstrijden bij. Ook dan laat je zien dat je uit het goede voetbalhout gesneden bent. (geen verwijten aan scheidsrechters, geen vandalisme, …)

ii.  Vanaf scholier is elke speler minstens éénmaal per jaar verplicht in dienst van een andere ploeg (duiveltje of preminiem) een wedstrijd te begeleiden als scheidsrechter.

b.  Alle spelers van Bregel Sport hebben respect voor de accommodatie

i.  De ganse week is de terreinverantwoordelijke van ’s morgens tot

’s avonds in de weer om de velden en kleedkamers in orde te houden.

ii.  We ruimen zelf na een training onze kleedkamers op (eventueel

beurtrol) en doen dit zoals het hoort.

 

iii.  Ben je op training je bal kwijt geraakt, dan is het niet de taak van de terreinverantwoordelijke om die bal te zoeken.

iv.  Een speler, die bewust brokken maakt, zal de onkosten van de

herstelling moeten betalen én krijgt een schorsing.

v.  Een kleedkamer dient om je om te kleden en om te douchen.

vi. Het is verboden om met de bal te spelen in de kleedkamers, je schoenen te poetsen in de douches of te spelen in de douches.

vii.  Er worden geen grapjes uitgehaald met kledij van andere spelers.

viii.  Er wordt niet met modder geworpen noch op de muren gespuwd of geschreven.

ix.  De douches zijn geen toilet.

x.  Resten van drank en/of eten horen thuis in de vuilbak.

 xi.  Geen GSM gebruik in de kleedkamers.

xii.  Na  de  training  worden  de  schoenen  altijd  buiten  schoon gemaakt,  er  wordt  naar  binnen  gegaan  op  sokken.  Na  een

wedstrijd  kan  men  de  schoenen  wel  aanhouden  tot  in  de kleedkamers.

 

c.  Alle spelers hebben respect voor elke medewerker van Bregel Sport.

i.  Dit respect toon je door bij aankomst en verlaten van een activiteit alle medewerkers een hand te drukken.

ii.  Dit  respect  toon  je  door  altijd  en  overal  tegenover  iedereen

beleefd te zijn, ook als het wat minder goed gaat (bijv. bij een vervanging, straf, verloren wedstrijd, …)

iii.  Dit respect toon je door je te houden aan de afspraken binnen je eigen ploeg.

 

d.  Alle spelers hebben respect voor alle spelers van Bregel Sport.

i.  Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed, doen hun best en verdienen daarom kameraadschap.

ii.  Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler. Wees blij met

elke overwinning van een Bregel Sport ploeg.

iii.  Moedig de ploeg of speler die het moeilijk heeft aan.

iv.  Voel je nooit te goed om een andere ploeg uit de nood te helpen.

 

e.  Alle spelers van Bregel Sport hebben respect voor hun eigen lichaam

en uiterlijk.

i.  Spelers dragen geen oorringen of piercings tijdens de activiteiten van Bregel Sport.

ii.  Spelers  lopen  er  tijdens  activiteiten  van  Bregel  Sport  altijd

onberispelijk bij (kledij volgens afspraak).

iii.  Het  aankopen  van  sportkledij  kan  enkel  in  overleg  met  de verantwoordelijke voor kledij (zie achteraan in deze brochure).

iv.  Van jeugdspelers wordt verondersteld dat ze NIET roken. Roken

is niet toegestaan!

v.  Spelers van Bregel Sport gebruiken geen drugs (ook alcohol is een drug) of stimulerende middelen (doping).

-    Doping is zoals omschreven in de lijst van de Vlaamse of Franse Gemeenschap. 

-    Indien een speler bepaalde medicatie gebruikt dient hij altijd een doktersvoorschrift voor te leggen.

-    De ouders geven volmacht aan een lid van de Raad van

Bestuur van de club om als wettelijk vertegenwoordiger op te treden bij een dopingcontrole.

-    Indien de ouders weigeren om een wettelijke vertegen- woordiger van de club aan te duiden, dan dienen zij dit op

dit clubreglement duidelijk te vermelden.

-    Automatische  verwijdering  uit  de  club  is  een  logisch gevolg bij het niet naleven van deze maatregel.

vi. Spelers gaan tijdig slapen voor de nodige nachtrust: niet voldoende nachtrust = niet spelen. Voor de oudere spelers is het bezoek aan fuiven en discotheken verboden op de dag voor de wedstrijd.

vii.  Spelers raadplegen een arts bij blessures en houden rekening met het advies van de arts. Ook als je hierdoor een aantal trainingen of wedstrijden moet missen.

 

 1. 8.Mogelijke sancties naar jeugdspelers toe:

 

a.  Een persoonlijke verwittiging van de trainer

b.  Wedstrijdverbod

c.  Tijdelijke verwijdering uit de ploeg

d.  Een gesprek van de trainer met de ouders

e.  Een gesprek van het Hoofd Jeugdopleiding met de ouders

f.  Verwijdering uit de club

 

 1. 9.Kiezen voor een Bregel Sport opleiding doe je bewust:

 

a.  Net als voor de schoolse opleiding moet je als ouder overtuigd zijn van de degelijkheid van onze opleiding in zijn totaal.

b.  Bregel Sport werkt uitsluitend samen met het GJV (Genker Jeugd-

opleiding Voetbal) en de Limburgse Prospectie van de KBVB. GJV is een samenwerkingsverband tussen KRC Genk en de stad Genk. Aanvragen  voor  deelname  aan  trainingen  of  wedstrijden  bij  andere clubs worden niet goedgekeurd door Bregel Sport.