10 belangrijke reglement aanpassingen voor het seizoen 2016 – 2017

 

Rode  kaart voor de wedstrijd kan vanaf nu

 

 

 

Wie het voor de wedstrijd al te bont maakt (bv. Slaan, kloppen, trappen) in de catacomben kan vanaf nu hiervoor een rode kaart krijgen. Betreft het een basisspeler dan mag deze alsnog vervangen worden op het scheidsrechter blad.

 

Vroeger: ref was verplicht hem te laten meespelen, er werd wel een verslag opgemaakt.

 

Aftrap mag nu naar achteren worden gegeven

 

 

 

De speler die de aftrap geeft moet niet meer de bal voorwaarts in het spel te brengen. Hij mag deze nu ook achterwaarts spelen. Zo spaart men een overbodige pas uit omdat deze door de 2de spelers toch meestal achterwaarts werd gegeven.

 

Vroeger: De aftrap MOEST voorwaarts gegeven worden.

 

Verzorging mag nu op het veld.

 

Na een fout DIE MET EEN KAART werd bestraft mag de dokter of verzorger het veld op om de gekwetste speler daar te behandelen. Ze moeten het terrein niet meer verlaten, men wacht tot de speler verzorgd is en hervat dan het spel.

 

Vroeger: De speler moest het veld verlaten en zijn ploeg werd in feite benadeeld om ze tijdelijk met een man minder verder moest.

 

 Geen 3 dubbele straf meer.

 

Als een speler in zijn eigen zestien iemand een doelrijpe kans ontneemt , maar hij heeft echt de intentie voor de bal te gaan, volstaat nu een gele kaart.

 

Vroeger: werd de speler in feite drie keer bestraft; met een penalty, rood en een schorsing.

 

Strafschop onderbreken is voortaan geel.

 

Wie zijn aanloop onderbreekt als hij een penalty trapt, krijgt geel én ziet zijn penalty veranderd in een vrijschop voor de tegenpartij. Een doelman die te snel van zijn lijn komt bij de penalty, krijgt ook geel.

 

Vroeger: uitwerking van de strafschop afwachten en eventueel hernemen of indirecte vrije trap tegen.

 

Doelman wisselen tijdens strafschoppen reeks

 

Tijdens een penalty shoot-out mag een coach van doelman veranderen als hij nog een wissel over heeft. Hij hoeft ook geen vast lijstje trappers meer door te geven, er mag op het moment zelf worden beslist. De nieuwe FIFA-regels schrijven voor dat een doelman ook tijdens de penaltyserie mag worden vervangen. Het team moet dan nog wel een wissel over hebben.

 

Vroeger: not done. Geen wissels voor doelmannen tijdens penalty’s

 

Rechtstreekse vrije trap voor fout op medespeler

 

Wanneer de bal in het spel is en een speler een fout maakt op een medespeler, wisselspeler, vervangen speler of official (dit allemaal binnen het speelveld), dan wordt dit bestraft met een rechtstreekse vrije trap of penalty.

 

Vroeger: indirecte vrije trap

 

Goal kan toegekend worden na contact met tweede bal, andere objecten of dieren

 

Als een object of persoon (geen speler) de bal aanraakt voordat die in het doel gaat en het contact geen invloed heeft op de verdedigers, dan mag de scheidsrechter het doelpunt toekennen.

 

Vroeger: Scheidsrechter bal

 

Inbreuken op het spelverloop door teamofficials, wisselspelers of uitgesloten spelers

 

Als het spel stopgezet wordt en de inbreuk gepleegd werd door: een teamofficial, wisselspeler of uitgesloten speler wordt het spel herstart met een directe vrije trap of een penalty afhankelijk van waar de inbreuk werd gepleegd.

 

Vroeger: wanneer een wisselspeler het terrein op komt zonder toestemming: indirecte vrije trap. Wanneer een teamofficial dit deed: scheidsrechterbal.

 

Hinderen bij een inworp.

 

Wanneer een tegenstander dichter dan 2 meter staat bij de inworpnemer en hij deze hindert, krijgt hij een gele kaart. Indien de inworp genomen is wordt een indirecte vrije trap toegekend.

 

Vroeger: geen duidelijke omschrijving van de afstand en de sanctie was enkel de gele kaart.